Genel

SGK İşten Çıkış Kodları

SGK İşten Çıkış Kodları
Yazar admin

SGK İşten Çıkış Kodları bir çalışanın iş akdinin sona ermesi halinde sona erme şekli ve nedenine göre SGK’ya yapılması gereken bildirimde belirtilmesi gereken kodları ifade eder. İşveren bir işçinin iş sözleşmesi sona erdiğinde aşağıdaki SGK işten çıkış kodları tablosuna göre, fesih sebebine uygun kodu girmekle yükümlüdür.

SGK İşten Çıkış Kodları ispat açısından önem arz eder.

Doğru SGK işten çıkış kodunun bildirilmesi, fesih nedeninin ispatı açısından da olası davalarda işvereni bağlayıcı niteliktedir. Örneğin iş akdi işçi tarafından haklı bir neden olmadan feshedilmiş ise işveren işçinin çıkışını (3) numaralı kod ile bildirmelidir. İstifaya rağmen işveren sırf işçi işsizlik maaşından yararlansın diye SGK işten çıkış kodu (4) numaralı kod olarak girilir ise olası bir dava sırasında feshin işçi tarafından istifa etmek sureti ile yapıldığını ispat etme yükümlülüğü altına girecektir. İspat edemediği takdirde işçinin işe iadesine veya işçi lehine kıdem tazminatına hükmedilebilir. Bu sebeple işveren her koşulda doğru SGK işten çıkış kodunu girmeye özen göstermelidir.

SGK İşten Çıkış Kodları Tablosu

ÇIKIŞ KODU

İŞTEN AYRILIŞ NEDENİ

1

  Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

2

  Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

3

 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

4

  Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

5

  Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

8

  Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

9

  Malulen emeklilik nedeniyle

10

  Ölüm

11

  İş kazası sonucu ölüm

12

  Askerlik

13

  Kadın işçinin evlenmesi

14

  Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

15

  Toplu işçi çıkarma

16

  Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

17

  İşyerinin kapanması

18

  İşin sona ermesi

19

  Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

20

  Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

21

  Statü değişikliği

22

  Diğer nedenler

23

  İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

24

  İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25

  İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

26

  Disiplin kurulu kararı ile fesih

27

  İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

28

  İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

29

  İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

30

  Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

31

  Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

32

  4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

33

  Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

34

  İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

36

  OHAL/KHK

Yazar Hakkında

admin

1 Yorum Bulunuyor

  • Merhaba
    Bugün öğleden önce acil kısa bir bilgiye ihtiyacım olacak
    Yardımlarınızı diliyorum

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.