Kategori - İbraname

İbraname İle İlgili Yargıtay Kararları

İbraname işçi çalışmaya devam ederken imzalanmış ise geçersizdir. Dairemizin kökleşmiş içtihatları çerçevesinde, iş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibraname geçersizdir. İşçi bu dönemde tamamen...