Fazla Mesai

Fazla Mesai Onay Formu Nedir? İşçi Fazla Mesai Yapmak Zorunda mı?

Fazla Mesai Onay Formu Nedir?
Yazar admin

Fazla mesainin ne olduğunu, hangi çalışmaların fazla mesai sayılacağını daha önceki “Fazla Mesai Nedir?” yazımızda ayrıntılı olarak paylaşmıştık. Peki işçi fazla mesai yapmak zorunda mı? Fazla mesai yapmak istemeyen işçinin hakları nelerdir? Fazla Mesai Onay Formu nedir?

Fazla Mesai Onay Formu Nedir?

İşveren kural olarak fazla mesai yaptırmak istediği işçiden onay almak zorundadır. İş Kanunu’nda bu hususa “Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.” hükmü ile açıkça yer verilmiştir. Uygulamada bu onay fazla mesai onay formu, fazla çalışma onay formu, fazla mesai muvafakatnamesi gibi isimlerle karşımıza çıkar.  Fazla mesai onay formu ile işçi, işverenin belirleyeceği şekilde fazla mesai yapmayı kabul eder. Burada dikkat edilmesi gereken husus fazla mesai onayına ilişkin mezuatta yapılan değişikliklerdir.

Fazla Mesai Onayına İlişkin Değişiklikler

Bilindiği üzere eskiden işveren işçiden her yıl için ayrı ayrı fazla mesai onay formu almak zorunda idi. Yargıtay da yerleşik içtihatlarında işçinin fazla mesai muvafakatinin her yıl için ayrı ayrı dilekçelerle alınıp alınmadığına bakmaktaydı. Ancak 25.08.2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile fazla mesai onayının her yıl ayrı ayrı alınması hususu kaldırıldı. Bu yasal düzenleme ile artık işveren iş sözleşmesi ile tek seferde tüm çalışma dönemi için fazla mesai onayını alabilecek. Tekrar her yıl fazla mesai onay formu imzalatma yükümlülüğü kaldırıldı.

Fazla Mesai Onay Formu Dolduran İşçi Fazla Mesai Yapmaktan Vazgeçebilir mi?

Yukarıda anılan değişiklik ile getirilen bir diğer yenilik de işçiye tanınan vazgeçme hakkı. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir. Önceki uygulamada ise işçi fazla mesai onay formu doldurmuş ise artık o yıl için fazla mesai yapmaktan kaçınamıyordu.

Fazla Mesai Sınırı Nedir?

Her ne kadar işveren işçiden aldığı fazla mesai onay formu ile işçiye fazla mesai yaptırabilecek ise de kanun bu düzenlemeye bazı sınırlamalar getirmiştir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Yani işçinin verdiği onay yıllık 270 saate kadar olan fazla mesai çalışmaları içindir. Bununla birlikte bir diğer sınırlama da günlük çalışma süresine ilişkindir. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. İşçi fazla mesai onay formu imzalamış olsa bile günde en fazla 11 saate kadar çalıştırılabilecektir. Bu süre gece çalışmaları için maksimum 7.5 saattir. Bir işçiye 7.5 saatten fazla gece çalıştırılması yaptırılamaz.

İşçi Fazla Mesai Yapmak Zorunda mı?

İşçi fazla mesai yapmak zorunda değildir. Dilerse fazla mesai onay formunu imzalamayarak ya da onay vermeyerek fazla mesai yapmaktan kaçınabilir. Uygulamada iş sözleşmelerinde “İşçi işverenin talep ettiği hallerde fazla mesai yapmayı kabul eder.” şeklinde maddelere yer verilmektedir. İşçinin iş sözleşmesi ile fazla mesai yapmayı kabul etmesi eskiden sadece ilk yıl için geçerli iken artık tüm çalışma dönemi için geçerli hale gelmiştir. Sonraki yıllarda işverenin fazla mesai onay formunu işçiye imzalatarak onayını alması gerekirken bu uygulama da değiştirilmiş ve her yıl onay alma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ancak iş sözleşmesinde fazla mesai yapmaya onay veren işçi fazla mesai onayını geri almak istiyor ise artık bunu yazılı olarak geri almak zorundadır.

İşçinin fazla mesai muvafakatnamesini imzalamaması sebebi ile iş akdi feshedilemez. Bununla birlikte işçinin fazla mesai onay formunu imzalamadığı hallerde çağrılmasına rağmen fazla mesaiye kalmamış olması devamsızlık veya emir ve talimata aykırı hareket olarak değerlendirilemez. İşverenin bunu ileri sürerek iş sözleşmesini feshetmesi halinde işçi işe iade davası açabilir.

Yazar Hakkında

admin

1 Yorum Bulunuyor

  • İş yeri fazla mesai formunu imzalatirken işçi bu formun altina ek olarak “saglik kosullarim el verdigi surece fazla mesailere kalacagimi beyan ederim ” diye yazarak imzalaya bilirmi veya daha baska ne yazabilir sonucda fazla mesaiye gelmediğimiz durumlarda işten cikarilmakla karşı karşıya kaliyoruz. Lutfen en kisa surede cevabinizi bekliyorum simdiden tesekkurler.

Yorum Yap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.